Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/16/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-03-26 14:06:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
odpowiedzi nr 1
2014-03-17 08:02:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2014-03-13 15:36:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.8
2014-03-13 15:36:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
schematy okien
2014-03-13 15:34:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.7
2014-03-13 15:33:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.5
2014-03-13 15:33:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.6
2014-03-13 15:32:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.3
2014-03-13 15:32:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.4
2014-03-13 15:31:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.1
2014-03-13 15:31:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.2
2014-03-13 15:29:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-03-13 15:28:00
×
2014-03-31 10:30:00
2014-03-31 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/16/iw/142014-03-132014-03-31 11:00:00 × ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZE?? KOSZAROWYCH W BUD. NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SOBIESKIEGO 28-30 W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy