Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/16/iw/18/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-05-15 11:28:00
×
2018-06-05 10:30:00
2018-06-05 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-05-15 11:28:00
×
2018-06-05 10:30:00
2018-06-05 11:00:00
przedmiar robót
2018-05-15 11:27:00
×
2018-06-05 10:30:00
2018-06-05 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-05-15 11:24:00
×
2018-06-05 10:30:00
2018-06-05 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/16/iw/18/a2018-05-152018-06-05 11:00:00 × Remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy