Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/17/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-05-21 08:36:00
×
2015-06-11 10:30:00
2015-06-11 11:00:00
przedmiar rob??t bud 20
2015-05-21 08:35:00
×
2015-06-11 10:30:00
2015-06-11 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-05-21 08:35:00
×
2015-06-11 10:30:00
2015-06-11 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-05-21 08:35:00
×
2015-06-11 10:30:00
2015-06-11 11:00:00
przedmiar rob??t bud 4
2015-05-21 08:34:00
×
2015-06-11 10:30:00
2015-06-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/17/iw/152015-05-212015-06-11 11:00:00 × Remont dach??w wraz z obr??bkami blacharskimi w budynkach nr 4 i 20 na terenie kompleksu koszarowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy