Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/17/iw/18/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-08-23 10:34:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
przedmiar robót bud. 11
2018-08-23 10:34:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
przedmiar robót bud. 31
2018-08-23 10:33:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
przedmiar robót bud. 2
2018-08-23 10:32:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
przedmiar robót bud. 1
2018-08-23 10:30:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych bud. 31
2018-08-23 10:29:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych bud. 11
2018-08-23 10:28:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych bud. 2
2018-08-23 10:27:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych bud. 1
2018-08-23 10:26:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-08-23 10:25:00
×
2018-09-10 10:30:00
2018-09-10 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/17/iw/18/a2018-08-232018-09-10 11:00:00 × Remont częściowy instalacji elektrycznej w budynkach nr 1, 2, 11, 31 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy