Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/18/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-11 10:07:00
Tak
2012-06-15 09:30:00
2012-06-15 10:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2012-06-11 10:06:00
Tak
2012-06-15 09:30:00
2012-06-15 10:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2012-06-06 13:25:00
Tak
2012-06-15 09:30:00
2012-06-15 10:00:00
ogloszenie o zmianie ogloszenia
2012-06-06 13:24:00
Tak
2012-06-15 09:30:00
2012-06-15 10:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-06-05 14:30:00
×
2012-06-11 09:30:00
2012-06-11 10:00:00
odpowiedz na pytanie
2012-05-30 12:21:00
×
2012-06-11 09:30:00
2012-06-11 10:00:00
Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
2012-05-30 12:18:00
Tak
2012-06-11 09:30:00
2012-06-11 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/18/iw/122012-05-30
2012-06-15 10:00:00
Tak
dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych) toner??w i tuszy do drukarek komputerowych oraz innych materia????w barwi?cychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy