Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/18/iw/12/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-27 14:09:00
Tak
2012-07-02 09:30:00
2012-07-02 10:00:00
ogloszenie o zmianie ogloszenia
2012-06-27 14:08:00
Tak
2012-07-02 09:30:00
2012-07-02 10:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-06-27 14:07:00
Tak
2012-07-02 09:30:00
2012-07-02 10:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2012-06-20 12:43:00
×
2012-06-29 09:30:00
2012-06-29 10:00:00
siwz z zalacznikami
2012-06-20 11:38:00
Tak
2012-06-29 09:30:00
2012-06-29 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/18/iw/12/a2012-06-20
2012-07-02 10:00:00
Tak
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH (NIEREGENEROWANYCH), TONER??W I TUSZY DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH ORAZ INNYCH MATERIA???W BARWI?CYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy