Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/18/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-06-11 11:18:00
×
2014-06-23 09:30:00
2014-06-23 10:00:00
siwz po 6 modyfikacji
2014-06-11 11:17:00
×
2014-06-23 09:30:00
2014-06-23 10:00:00
zmiana tre??ci SIWZ
2014-06-03 15:00:00
×
2014-06-23 09:30:00
2014-06-23 10:00:00
zmiana tre??ci siwz
2014-06-03 12:42:00
Tak
2014-06-23 09:30:00
2014-06-23 10:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2014-06-03 12:41:00
Tak
2014-06-23 09:30:00
2014-06-23 10:00:00
SIWZ po 5 modyfikacji
2014-05-27 12:48:00
×
2014-06-05 09:30:00
2014-06-05 10:00:00
odpowiedzi na pytania nr 3
2014-05-16 13:44:00
×
2014-06-05 09:30:00
2014-06-05 10:00:00
informacja o zmianie siwz
2014-05-16 13:44:00
×
2014-06-05 09:30:00
2014-06-05 10:00:00
siwz po 4 modyfikacji
2014-05-13 12:11:00
Tak
2014-06-05 09:30:00
2014-06-05 10:00:00
og??oszenie o sprostowaniu, zmianie og??oszenia
2014-05-13 12:09:00
Tak
2014-06-05 09:30:00
2014-06-05 10:00:00
siwz po 3 modyfikacji
2014-05-13 12:08:00
Tak
2014-06-05 09:30:00
2014-06-05 10:00:00
odpowiedzi na pytania 2
2014-04-23 12:37:00
Tak
2014-05-20 09:30:00
2014-05-20 10:00:00
siwz po zmianie terminu sk??adania ofert
2014-04-17 14:01:00
Tak
2014-05-20 00:00:00
2014-05-20 00:00:00
odpowiedzi na pytania 1
2014-04-17 14:00:00
Tak
2014-05-20 00:00:00
2014-05-20 00:00:00
og??oszenie o sprostowaniu, zmianie og??oeszenia
2014-03-26 08:32:00
×
2014-05-06 09:30:00
2014-05-06 10:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2014-03-21 13:23:00
Tak
2014-05-06 09:30:00
2014-05-06 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2014-03-21 13:23:00
×
2014-05-06 09:30:00
2014-05-06 10:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/18/iw/142014-03-21
2014-06-23 10:00:00
Tak
Serwisowanie i naprawy awaryjne systemu komunikacji g??osowej VCS 3020Xwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy