Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/18/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-11 13:15:00
×
2015-06-23 10:30:00
2015-06-23 10:30:00
UWAGA! opis techniczny bramy gara??owej
2015-06-11 13:14:00
×
2015-06-23 10:30:00
2015-06-23 10:30:00
UWAGA! nowy przedmiar rob??t-elewacja
2015-06-11 13:13:00
×
2015-06-23 10:30:00
2015-06-23 10:30:00
UWAGA! nowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-11 13:13:00
×
2015-06-23 10:30:00
2015-06-23 10:30:00
UWAGA! nowy przedmiar rob??t-bramy
2015-06-03 11:30:00
×
2015-06-23 10:30:00
2015-06-23 10:30:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2015-06-03 11:29:00
×
2015-06-23 10:30:00
2015-06-23 10:30:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2015-06-03 11:26:00
Tak
2015-06-23 10:30:00
2015-06-23 10:30:00
Zmiana terminu otwarcia ofert
2015-05-20 13:07:00
×
2015-06-09 10:30:00
2015-06-09 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-05-20 13:06:00
×
2015-06-09 10:30:00
2015-06-09 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-05-20 13:06:00
×
2015-06-09 10:30:00
2015-06-09 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-05-20 13:05:00
Tak
2015-06-09 10:30:00
2015-06-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/18/iw/152015-05-20
2015-06-23 10:30:00
Tak
remont bram w budynku nr 25 na terenie kompleksu wojskowego 1537 w s??aw?cinku k/inowroc??awiawięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy