Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/18/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-04-29 10:33:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2016-04-18 08:56:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
za??. 3 projekt budowlany ko??ci????
2016-04-18 08:55:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
za??. 3 projekt budowlany plebania
2016-04-18 08:54:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
za??. nr 2 przedmiar rob??t cz???? 1 plebania
2016-04-18 08:54:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
za??. nr 2 przedmiar rob??t cz???? 2 ko??ci????
2016-04-18 08:53:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2016-04-18 08:53:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2016-04-18 08:52:00
×
2016-05-05 10:30:00
2016-05-05 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/18/iw/162016-04-182016-05-05 11:00:00 × Remont wewn?trznej instalacji c.o. w budynku plebanii nr 2 oraz ko??cio??a garnizonowego bud. 4 na terenie kompleksu wojskowego 1533 przy Al. Kopernika 16 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy