Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/19/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-04-17 13:10:00
Tak
2013-04-23 10:30:00
2013-04-23 11:00:00
siwz po 3 modyfikacji
2013-04-17 13:06:00
Tak
2013-04-23 10:30:00
2013-04-23 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2013-04-17 08:21:00
Tak
2013-04-23 10:30:00
2013-04-23 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-04-16 14:46:00
Tak
2013-04-23 10:30:00
2013-04-23 11:00:00
zmiana terminu sk??adania ofert
2013-04-15 10:27:00
Tak
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2013-04-15 10:26:00
Tak
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
zmiana tre??ci siwz
2013-04-12 13:29:00
Tak
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2013-04-12 13:29:00
Tak
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2013-04-11 14:42:00
Tak
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
zmiana terminu sk??adania ofert
2013-04-11 13:49:00
Tak
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-04-03 13:33:00
×
2013-04-12 10:30:00
2013-04-12 11:00:00
siwz
2013-04-03 13:31:00
Tak
2013-04-12 10:30:00
2013-04-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/19/iw/132013-04-03
2013-04-23 11:00:00
Tak
dostawa materia????w administracyjno - biurowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy