Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/21/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-04-08 07:10:00
×
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
odpowiedzi na pytania 1
2014-03-25 14:53:00
×
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
przedmiar rob??t
2014-03-25 14:52:00
×
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2014-03-25 14:50:00
×
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-03-25 14:49:00
×
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/21/iw/142014-03-252014-04-10 11:00:00 × ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU NR 63 NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROC?AWIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy