Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/21/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-05-25 11:11:00
×
2016-06-03 10:30:00
2016-06-03 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2016-05-25 10:23:00
Tak
2016-06-03 10:30:00
2016-06-03 11:00:00
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
2016-05-25 10:23:00
Tak
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2016-05-16 10:54:00
×
2016-05-30 10:30:00
2016-05-30 11:00:00
program prac konserwatorskich
2016-05-16 10:53:00
×
2016-05-30 10:30:00
2016-05-30 11:00:00
odpowied?? na pytanie
2016-05-16 10:53:00
×
2016-05-30 10:30:00
2016-05-30 11:00:00
decyzja miejskiego konserwatora zabytk??w
2016-05-10 13:39:00
×
2016-05-30 10:30:00
2016-05-30 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2016-05-10 13:39:00
×
2016-05-30 10:30:00
2016-05-30 11:00:00
przedmiar rob??t
2016-05-10 13:38:00
Tak
2016-05-30 10:30:00
2016-05-30 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2016-05-10 13:38:00
×
2016-05-30 10:30:00
2016-05-30 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/21/iw/162016-05-10
2016-06-03 11:00:00
Tak
remont p????nocnego odcinka ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. sienkiewicza 35 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy