Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/22/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-07-23 14:02:00
×
2012-08-09 10:30:00
2012-08-09 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2012-07-13 14:13:00
×
2012-08-09 10:30:00
2012-08-09 11:00:00
Odpowiedz na pytanie nr 1
2012-07-04 12:57:00
×
2012-08-09 10:30:00
2012-08-09 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-06-29 15:34:00
×
2012-08-09 10:30:00
2012-08-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/22/iw/122012-06-292012-08-09 11:00:00 × zakup i dostawa opa??u sta??egowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy