Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/22/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-03 10:11:00
×
2015-06-15 10:30:00
2015-06-15 11:00:00
Za???czniki 5 i 6 do SIWZ O??wiadczenia
2015-05-26 14:05:00
×
2015-06-15 10:30:00
2015-06-15 11:00:00
przedmiar rob??t bud 98
2015-05-26 14:04:00
×
2015-06-15 10:30:00
2015-06-15 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-05-26 14:03:00
×
2015-06-15 10:30:00
2015-06-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-05-26 14:03:00
×
2015-06-15 10:30:00
2015-06-15 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/22/iw/152015-05-262015-06-15 11:00:00 × remont budynku nr 98 w kompleksie wojskowym 2069 przy ul. ok??lnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy