Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/22/iw/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-05-31 11:03:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2017-05-30 12:20:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2017-05-29 13:06:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
nakładczy ATH nowy
2017-05-22 14:02:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
nakładczy ATH
2017-05-22 13:56:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-05-22 13:56:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
przedmiar robót
2017-05-22 13:55:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-05-22 13:54:00
×
2017-06-07 10:30:00
2017-06-07 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/22/iw/172017-05-222017-06-07 11:00:00 × Remont dachu, instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną w bud. nr 52 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy