Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/24/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-05-18 13:51:00
×
2016-06-02 10:30:00
2016-06-02 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2016-05-18 13:51:00
×
2016-06-02 10:30:00
2016-06-02 11:00:00
przedmiar rob??t
2016-05-18 13:50:00
×
2016-06-02 10:30:00
2016-06-02 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2016-05-18 13:50:00
×
2016-06-02 10:30:00
2016-06-02 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/24/iw/162016-05-182016-06-02 11:00:00 × remont pomieszcze?? ppw w budynku nr 1, kompleks 1531, ul. dworcowa 56 w inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy