Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/24/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-05-30 12:43:00
×
2018-06-15 10:30:00
2018-06-15 11:00:00
kosztorys nakładczy
2018-05-30 12:42:00
×
2018-06-15 10:30:00
2018-06-15 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-05-30 12:42:00
×
2018-06-15 10:30:00
2018-06-15 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-05-30 12:41:00
×
2018-06-15 10:30:00
2018-06-15 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/24/iw/182018-05-302018-06-15 11:00:00 × Remont – wymiana stolarki okiennej i wrót z obrobieniem i malowaniem ościeży w budynku nr 60, przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy