Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/25/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-19 14:45:00
×
2012-10-04 00:00:00
2012-10-04 10:00:00
kosztorys
2012-09-19 14:44:00
×
2012-10-04 00:00:00
2012-10-04 10:00:00
siwz
2012-09-19 14:43:00
×
2012-10-04 00:00:00
2012-10-04 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/25/iw/122012-09-192012-10-04 10:00:00 × remont ogrodzenia zewn?trznego w toruniu, ul. sienkiewicza, kompleks 2017więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy