Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/25/iw/14/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-07-15 13:05:00
×
2014-07-31 10:30:00
2014-07-31 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2014-07-15 12:56:00
×
2014-07-31 10:30:00
2014-07-31 11:00:00
siwz po modyfikacji
2014-07-15 12:55:00
Tak
2014-07-31 10:30:00
2014-07-31 11:00:00
zmiana og??oszenia
2014-07-08 14:33:00
×
2014-07-22 10:30:00
2014-07-22 11:00:00
siwz
2014-07-08 14:31:00
Tak
2014-07-22 10:30:00
2014-07-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/25/iw/14/a2014-07-08
2014-07-31 11:00:00
Tak
dostawa cz???ci zamiennych do sprz?tu ???czno??ci - gca 2000więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy