Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/25/iw/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-06-05 11:16:00
×
2017-06-22 10:30:00
2017-06-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-06-05 11:16:00
×
2017-06-22 10:30:00
2017-06-22 11:00:00
przedmiar robót
2017-06-05 11:15:00
×
2017-06-22 10:30:00
2017-06-22 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-06-05 11:15:00
×
2017-06-22 10:30:00
2017-06-22 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/25/iw/172017-06-052017-06-22 11:00:00 × Remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej oraz wymianą bram w budynku nr 34 na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy