Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/26/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-24 12:22:00
×
2012-10-31 09:30:00
2012-10-31 10:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-10-24 12:21:00
×
2012-10-31 09:30:00
2012-10-31 10:00:00
odpowied?? na pytania
2012-10-15 12:46:00
×
2012-10-31 09:30:00
2012-10-31 10:00:00
kosztorys nak??adczy
2012-10-15 12:45:00
×
2012-10-31 09:30:00
2012-10-31 10:00:00
siwz
2012-10-15 12:44:00
×
2012-10-31 09:30:00
2012-10-31 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/26/iw/122012-10-152012-10-31 10:00:00 × remont pomieszcze?? wraz z wymian? instalacji elektrycznej w bud. nr 1 kompleks przy ul. jacewskiej 73 w inowroc??awiu więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy