Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/26/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-06-20 08:35:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2016-06-09 13:49:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
przedmiar rob??t elewacja
2016-06-09 13:49:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
przedmiar rob??t teletechniczna
2016-06-09 13:46:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
przedmiar rob??t elektryczna
2016-06-09 13:45:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
przedmiar rob??t sanitarna
2016-06-09 13:38:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
przedmiar rob??t budowlana
2016-06-09 13:37:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t elewacja
2016-06-09 13:37:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t teletechniczna
2016-06-09 13:36:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t budowlana
2016-06-09 13:36:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t sanitarna
2016-06-09 13:36:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t elektryczna
2016-06-09 13:35:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2016-06-09 13:35:00
×
2016-06-24 10:30:00
2016-06-24 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/26/iw/162016-06-092016-06-24 11:00:00 × remont pomieszcze?? oraz wewn?trznych instalacji w budynku nr 1 na terenie kompleksu lotniskowego 6005 w latkowiewięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy