Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/27/iw/13/b Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-20 14:27:00
×
2013-05-31 10:30:00
2013-05-31 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz
2013-05-20 14:25:00
×
2013-05-31 10:30:00
2013-05-31 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-05-20 14:24:00
×
2013-05-31 10:30:00
2013-05-31 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/27/iw/13/b2013-05-202013-05-31 11:00:00 × zakup i dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego oraz t??uszcz??w zwierz?cychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy