Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/27/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-06-05 14:26:00
×
2018-06-21 11:30:00
2018-06-21 12:00:00
kosztorys nakładczy
2018-06-05 14:25:00
×
2018-06-21 11:30:00
2018-06-21 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-06-05 14:23:00
×
2018-06-21 11:30:00
2018-06-21 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-06-05 14:23:00
×
2018-06-21 11:30:00
2018-06-21 12:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/27/iw/182018-06-052018-06-21 12:00:00 × Remont pomieszczeń na parterze – remont sanitariatów, remont Sali Tradycji w budynku nr 1 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy