Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/28/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-17 14:14:00
×
2013-06-20 10:30:00
2013-06-20 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2013-05-17 14:12:00
×
2013-06-20 10:30:00
2013-06-20 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 1
2013-05-06 07:23:00
×
2013-06-20 10:30:00
2013-06-20 11:00:00
siwz
2013-05-06 07:22:00
×
2013-06-20 10:30:00
2013-06-20 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/28/iw/132013-05-062013-06-20 11:00:00 × dostawa przyrz?d??w pomiarowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy