Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/29/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-12 11:18:00
×
2013-07-01 10:30:00
2013-07-01 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2013-06-12 11:17:00
×
2013-07-01 10:30:00
2013-07-01 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 1
2013-05-20 09:42:00
×
2013-07-01 10:30:00
2013-07-01 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-05-20 09:42:00
×
2013-07-01 10:30:00
2013-07-01 11:00:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/29/iw/132013-05-202013-07-01 11:00:00 × dostawa tuszy, toner??w do faks??w, drukarek atramentowych i laserowych oraz toner??w do kserokopiarek i urz?dze?? wielofunkyjnychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy