Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/29/iw/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-06-14 11:57:00
×
2017-07-04 10:30:00
2017-07-04 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-06-14 11:57:00
×
2017-07-04 10:30:00
2017-07-04 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-06-14 11:57:00
×
2017-07-04 10:30:00
2017-07-04 11:00:00
przedmiar robót
2017-06-14 11:55:00
×
2017-07-04 10:30:00
2017-07-04 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/29/iw/172017-06-142017-07-04 11:00:00 × Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej w budynku nr 19 na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy