Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/30/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-17 15:02:00
×
2013-06-24 10:30:00
2013-06-24 11:00:00
informacja dla wykonawc??w
2013-05-23 13:39:00
×
2013-06-24 10:30:00
2013-06-24 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2013-05-13 12:49:00
×
2013-06-24 10:30:00
2013-06-24 11:00:00
za???cznik nr 1 wymagania eksploatacyjno techniczne
2013-05-13 12:47:00
×
2013-06-24 10:30:00
2013-06-24 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-05-08 15:29:00
×
2013-06-24 10:30:00
2013-06-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/30/iw/132013-05-082013-06-24 11:00:00 × remont g????wny sprz?tu samochodowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy