Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/30/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-06-13 11:33:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
kosztorys nakładczy klatki schodowe
2018-06-13 11:31:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
kosztorys nakładczy dach
2018-06-13 11:31:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
kosztorys nakładczy stolarka
2018-06-13 11:29:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
kosztorys nakładczy sanitarny
2018-06-13 11:28:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
kosztorys nakładczy elektryczny
2018-06-13 11:26:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
kosztorys nakładczy budowlany
2018-06-13 11:23:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-06-13 11:22:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-06-13 11:21:00
×
2018-06-28 10:30:00
2018-06-28 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/30/iw/182018-06-132018-06-28 11:00:00 × Remont budynku nr 8 w kompleksie wojskowym przy ul. piastowskiej 4 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy