Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/31/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-08 08:43:00
×
2013-05-27 10:30:00
2013-05-27 11:00:00
przedmiar rob??t budowlanych
2013-05-08 08:41:00
×
2013-05-27 10:30:00
2013-05-27 11:00:00
siwz
2013-05-08 08:39:00
×
2013-05-27 10:30:00
2013-05-27 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/31/iw/132013-05-082013-05-27 11:00:00 × remont budynku nr 197 na terenie jw 4620 przy ul. ok??lnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy