Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/31/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-06-10 12:51:00
×
2014-06-26 10:30:00
2014-06-26 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2014-06-10 12:50:00
×
2014-06-26 10:30:00
2014-06-26 11:00:00
odpowied?? na pytanie 2
2014-06-05 10:59:00
×
2014-06-26 10:30:00
2014-06-26 11:00:00
odpowiedzi na pytania 1
2014-06-05 10:59:00
×
2014-06-26 10:30:00
2014-06-26 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2014-05-21 09:00:00
×
2014-06-26 10:30:00
2014-06-26 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-05-16 13:54:00
×
2014-06-26 10:30:00
2014-06-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/31/iw/142014-05-162014-06-26 11:00:00 × dostawa przyczep transportowych du??ej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy