Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/31/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-22 15:07:00
×
2015-06-29 11:30:00
2015-06-29 12:00:00
Odpowiedzi nr 1 na pytania
2015-06-22 10:00:00
×
2015-06-29 11:30:00
2015-06-29 12:00:00
przedmiar rob??t w programie ath
2015-06-09 13:34:00
×
2015-06-29 11:30:00
2015-06-29 12:00:00
przedmiar rob??t
2015-06-09 13:33:00
×
2015-06-29 11:30:00
2015-06-29 12:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-06-09 13:33:00
×
2015-06-29 11:30:00
2015-06-29 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-09 13:32:00
×
2015-06-29 11:30:00
2015-06-29 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/31/iw/152015-06-092015-06-29 12:00:00 × Remont Prawos??awnej Parafii Wojskowej w Ciechocinku w kompleksie wojskowym 1287 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ciechocinkuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy