Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/31/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-08-02 11:59:00
×
2016-08-08 00:00:00
2016-08-08 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 5 MODYFIKACJI
2016-07-26 14:57:00
×
2016-08-08 00:00:00
2016-08-08 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 4 MODYFIKACJI
2016-07-26 14:57:00
×
2016-08-08 00:00:00
2016-08-08 11:00:00
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
2016-07-26 14:56:00
Tak
2016-08-08 00:00:00
2016-08-08 11:00:00
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - zmiana terminu składania ofert
2016-07-22 14:05:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
siwz po modyfikacji nr 3
2016-07-22 14:04:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców
2016-07-18 13:39:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3
2016-07-13 13:11:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
sprostowanie og??oszenia o zam??wieniu
2016-07-13 13:10:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 2
2016-07-13 13:10:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 2 modyfikacji
2016-07-08 13:40:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
specyfikacja istotnych warunkow zam??wienia po modyfikacji nr 1
2016-07-08 13:39:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 1
2016-06-24 09:43:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
wz??r karty certyfikacyjnej
2016-06-24 09:42:00
×
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2016-06-24 09:40:00
Tak
2016-08-01 10:30:00
2016-08-01 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/31/iw/162016-06-24
2016-08-08 11:00:00
Tak
dostawa samochod??w wywrotek du??ej ??adownosciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy