Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/32/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-22 08:51:00
×
2015-07-02 10:30:00
2015-07-02 11:00:00
uwaga! dodano przedmiar rob??t bud 58
2015-06-10 13:49:00
×
2015-07-02 10:30:00
2015-07-02 11:00:00
przedmiar rob??t bud 58
2015-06-10 13:48:00
×
2015-07-02 10:30:00
2015-07-02 11:00:00
przedmiar rob??t bud 102
2015-06-10 13:48:00
×
2015-07-02 10:30:00
2015-07-02 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud 58
2015-06-10 13:47:00
×
2015-07-02 10:30:00
2015-07-02 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-06-10 13:47:00
×
2015-07-02 10:30:00
2015-07-02 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud 102
2015-06-10 13:46:00
×
2015-07-02 10:30:00
2015-07-02 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/32/iw/152015-06-102015-07-02 11:00:00 × Remont bud. nr 102 i bud. nr 58 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy