Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/32/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-07-25 10:06:00
×
2016-08-02 10:30:00
2016-08-02 11:00:00
odpowiedź na pytanie.
2016-06-27 10:12:00
×
2016-08-02 10:30:00
2016-08-02 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2016-06-27 10:02:00
×
2016-08-02 10:30:00
2016-08-02 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/32/iw/162016-06-272016-08-02 11:00:00 × dostawa oleju opa??owego lekkiego.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy