Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/33/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-03-02 14:08:00
×
2012-03-12 10:30:00
2012-03-12 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2012-03-02 14:06:00
×
2012-03-12 10:30:00
2012-03-12 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-03-02 14:05:00
Tak
2012-03-12 10:30:00
2012-03-12 11:00:00
informacja o zmianie tre??ci SIWZ
2012-02-29 15:34:00
×
2012-03-05 10:30:00
2012-03-05 11:00:00
odpowied?? nr 1 na pytanie
2012-02-21 14:17:00
×
2012-03-05 10:30:00
2012-03-05 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-02-21 14:16:00
Tak
2012-03-05 10:30:00
2012-03-05 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/33/iw/122012-02-21
2012-03-12 11:00:00
Tak
konserwacja i naprawy awaryjne system??w alarmowych w jednostkach wojskowych znajduj?cych si? na zaopatrzeniu 12 wog więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy