Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/34/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-03-22 12:38:00
Tak
2012-03-29 10:30:00
2012-03-29 11:15:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2012-03-22 12:36:00
Tak
2012-03-29 10:30:00
2012-03-29 11:15:00
modyfikacja og??oszenia
2012-03-22 12:36:00
Tak
2012-03-29 10:30:00
2012-03-29 11:15:00
zmiana og??oszenia
2012-03-12 15:01:00
×
2012-03-26 10:30:00
2012-03-26 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2012-03-02 15:09:00
×
2012-03-26 10:30:00
2012-03-26 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-03-02 15:08:00
Tak
2012-03-29 10:30:00
2012-03-29 11:15:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/34/iw/122012-03-02
2012-03-29 11:15:00
Tak
ZAKUP ZESTAWU DO REJESTRACJI I ARCHIWIZACJI ZDARZE?? W KDN SNR pzr NEWA SCwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy