Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/34/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-23 13:10:00
×
2013-06-05 10:30:00
2013-06-05 11:00:00
siwz
2013-05-23 13:08:00
×
2013-06-05 10:30:00
2013-06-05 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/34/iw/132013-05-232013-06-05 11:00:00 × US?UGA W ZAKRESIE SERWISU I KONSERWACJI KOT?OWNI I W?Z???W CIEPLNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W INOWROC?AWIU, LATKOWIE, S?AW?CINKU I WI?C?AWICACHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy