Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/34/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-06-15 08:55:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
przedmiar rob??t
2016-06-15 08:54:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2016-06-15 08:54:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2016-06-15 08:52:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/34/iw/162016-06-152016-07-25 11:00:00 × Remont – wymiana rynien i rur spustowych, okien i wr??t piwnicznych, cz???ciowa wymiana instalacji elektrycznej, remont zjazd??w i podjazd??w bud. nr 99 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy