Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/35/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-12 14:24:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
Informacja dla wykonawc??w.
2013-07-11 09:39:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
siwz po modyfikacji z 11 lipca
2013-07-11 09:37:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
siwz po modyfikacji z 11 lipca
2013-07-11 09:33:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
odpowiedzi dla wykonawc??w.
2013-07-11 09:31:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
zakup i dostawa sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk.
2013-07-02 09:42:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
modyfikacja siwz.
2013-07-02 09:10:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
informacja o udzieleniu odpowiedzi.
2013-06-13 08:01:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-06-13 07:59:00
×
2013-07-22 10:30:00
2013-07-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/35/iw/132013-06-132013-07-22 11:00:00 × zakup i dostawa sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojskwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy