Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/36/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-07-28 14:16:00
×
2014-08-05 10:30:00
2014-08-05 11:00:00
odpowied?? na pytanie
2014-07-22 13:58:00
×
2014-08-05 10:30:00
2014-08-05 11:00:00
siwz po 4 modyfikacji
2014-07-22 13:17:00
×
2014-08-05 10:30:00
2014-08-05 11:00:00
og??oszenie o sprostowaniu, zmianie og??oszenia
2014-07-22 13:16:00
Tak
2014-08-05 10:30:00
2014-08-05 11:00:00
zmiana terminu sk??adania ofert
2014-07-21 13:40:00
×
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
odpowiedzi na pytanie
2014-07-15 13:30:00
×
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
siwz po 3 modyfikacji
2014-07-15 13:29:00
×
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
zmiana tre??ci SIWZ
2014-07-08 09:20:00
×
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2014-06-26 14:59:00
×
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2014-06-26 14:36:00
×
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2014-06-24 13:44:00
×
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
og??oszenie o sprostowaniu, zmianie og??oszenia
2014-06-24 12:12:00
Tak
2014-07-23 10:30:00
2014-07-23 11:00:00
zmiana terminu otwarcia ofert
2014-06-11 11:19:00
×
2014-06-30 10:30:00
2014-06-30 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2014-06-11 11:18:00
×
2014-06-30 10:30:00
2014-06-30 11:00:00
zmiana tre??ci SIWZ
2014-05-22 11:44:00
×
2014-06-30 10:30:00
2014-06-30 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-05-19 13:46:00
Tak
2014-06-30 10:30:00
2014-06-30 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/36/iw/142014-05-19
2014-08-05 11:00:00
Tak
naprawa i modyfikacja urz?dze?? tacan an/trn-26więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy