Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/37/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-29 15:06:00
×
2015-07-09 10:30:00
2015-07-09 11:00:00
odpowied?? nr 1 na pytanie
2015-06-18 10:08:00
×
2015-07-09 10:30:00
2015-07-09 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-18 10:08:00
×
2015-07-09 10:30:00
2015-07-09 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-06-18 10:07:00
×
2015-07-09 10:30:00
2015-07-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-06-18 10:07:00
×
2015-07-09 10:30:00
2015-07-09 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/37/iw/152015-06-182015-07-09 11:00:00 × Remont budynku nr 16 w kompleksie wojskowym 2022 przy ul. Sobieskiego 32 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy