Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/38/iw/12/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-19 14:14:00
×
2012-09-26 10:30:00
2012-09-26 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-09-19 14:13:00
×
2012-09-26 10:30:00
2012-09-26 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2012-09-19 14:11:00
×
2012-09-26 10:30:00
2012-09-26 11:00:00
zmiana og??oszenia
2012-08-20 07:17:00
×
2012-09-26 10:30:00
2012-09-26 11:00:00
SIWZ
2012-08-14 12:18:00
×
2012-09-26 10:30:00
2012-09-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/38/iw/12/a2012-08-142012-09-26 11:00:00 × dostawa sprz?tu do pomiaru w sieciach telekomunikacyjnychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy