Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/38/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-02 09:28:00
×
2015-07-21 10:30:00
2015-07-21 11:00:00
przedmiar rob??t bud 75
2015-07-02 09:27:00
×
2015-07-21 10:30:00
2015-07-21 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-07-02 09:26:00
×
2015-07-21 10:30:00
2015-07-21 11:00:00
specyfikacja istotnych zam??wie?? publicznych
2015-07-02 09:24:00
×
2015-07-21 10:30:00
2015-07-21 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/38/iw/152015-07-022015-07-21 11:00:00 × remont budynku nr 75 w kompleksie wojskowym 2069 przy ul. ok??lnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy