Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/39/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-08-01 14:18:00
×
2017-08-16 10:30:00
2017-08-16 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-08-01 14:17:00
Tak
2017-08-16 10:30:00
2017-08-16 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1
2017-08-01 14:17:00
×
2017-08-16 10:30:00
2017-08-16 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 1 MODYFIKACJI
2017-07-24 09:12:00
×
2017-08-02 10:30:00
2017-08-02 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-24 09:08:00
Tak
2017-08-02 10:30:00
2017-08-02 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/39/IW/172017-07-24
2017-08-16 11:00:00
Tak
dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia średniej ładownościwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy