Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/39/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-13 10:41:00
×
2012-09-27 10:30:00
2012-09-27 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 2 modyfikacji
2012-09-13 10:31:00
×
2012-09-27 10:30:00
2012-09-27 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2012-09-13 10:30:00
Tak
2012-09-27 10:30:00
2012-09-27 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-09-10 12:02:00
×
2012-09-17 10:30:00
2012-09-17 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2012-09-10 11:56:00
×
2012-09-17 10:30:00
2012-09-17 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-09-10 11:53:00
×
2012-09-17 10:30:00
2012-09-17 11:00:00
informacja o zmianie tre??ci siwz
2012-09-07 13:45:00
×
2012-09-17 10:30:00
2012-09-17 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-09-07 13:44:00
Tak
2012-09-17 10:30:00
2012-09-17 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/39/iw/122012-09-07
2012-09-27 11:00:00
Tak
zakup i dostawa cz???ci zamiennych, materia????w technicznych i akcesori??w samochodowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy