Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/40/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-05-15 10:58:00
Tak
2012-05-18 10:30:00
2012-05-18 11:00:00
SIWZ po 2 modyfikacji
2012-05-14 12:24:00
Tak
2012-05-18 10:30:00
2012-05-18 11:00:00
siwz po modyfikacji
2012-05-14 12:17:00
Tak
2012-05-18 10:30:00
2012-05-18 11:00:00
ogloszenie o zmianie ogloszenia
2012-05-14 12:16:00
Tak
2012-05-18 10:30:00
2012-05-18 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2012-05-08 13:39:00
×
2012-05-16 10:30:00
2012-05-16 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA Z ZA??CZNIKAMI
2012-05-08 13:34:00
Tak
2012-05-16 10:30:00
2012-05-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/40/iw/122012-05-08
2012-05-18 11:00:00
Tak
dostawa materia????w administracyjno-biurowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy