Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/40/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-13 15:06:00
×
2015-07-16 10:30:00
2015-07-16 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2015-06-30 11:50:00
×
2015-07-16 10:30:00
2015-07-16 11:00:00
przedmiar rob??t - sanitarny
2015-06-30 11:50:00
×
2015-07-16 10:30:00
2015-07-16 11:00:00
przedmiar rob??t - og??lnobudowlany
2015-06-30 11:49:00
×
2015-07-16 10:30:00
2015-07-16 11:00:00
przedmiar rob??t - elektryczny
2015-06-30 11:48:00
×
2015-07-16 10:30:00
2015-07-16 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-06-30 11:48:00
×
2015-07-16 10:30:00
2015-07-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-30 11:46:00
×
2015-07-16 10:30:00
2015-07-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/40/iw/152015-06-302015-07-16 11:00:00 × Remont pomieszcze?? wraz z instalacjami wewn?trznymi w budynku kuchni ??o??nierskiej nr 6 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy