Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/40/iw/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-07-28 10:40:00
×
2017-08-24 10:30:00
2017-08-24 11:00:00
przedmiar robót
2017-07-28 10:39:00
×
2017-08-24 10:30:00
2017-08-24 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-28 10:39:00
×
2017-08-24 10:30:00
2017-08-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-07-28 10:38:00
×
2017-08-24 10:30:00
2017-08-24 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/40/iw/172017-07-282017-08-24 11:00:00 × Remont – wymiana stolarki budowlanej w budynku nr 31 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy