Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/41/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-24 10:50:00
×
2015-07-28 10:30:00
2015-07-28 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2015-07-16 12:49:00
×
2015-07-28 10:30:00
2015-07-28 11:00:00
odp. na zapytanie wykonawcy
2015-07-16 12:49:00
×
2015-07-28 10:30:00
2015-07-28 11:00:00
projekt budowlany
2015-07-13 08:49:00
×
2015-07-28 10:30:00
2015-07-28 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-07-13 08:48:00
×
2015-07-28 10:30:00
2015-07-28 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-07-13 08:47:00
×
2015-07-28 10:30:00
2015-07-28 11:00:00
specyfikacja istotnych zam??wie?? publicznych
2015-07-13 08:46:00
×
2015-07-28 10:30:00
2015-07-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/41/iw/152015-07-132015-07-28 11:00:00 × remont automatyki szr w rozdzielni nn.st - budynku nr 133 przy ul. ok??lnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy